Noticeboard

Registration Form


Please ensure you write down your NHS number on the form


Thank you


 


Flurflen Cofrestru


A wnewch chi sicrhau


Eich body n ysgrifennu


Mewn rhif GIG ar y fflurflen


Diolch


                                


 

Pharmacy , Fferyllfa

Dewis Fferyllfa

Os mai un o"r rhain ydyw....

Camdreuliad, rhyymedd, dolur rhydd, peils, clwyr gwair, llau pen, torri danedd, brech clwt/cewyn, colig, brech yr ieir, llyngyr, dolur geddw, tarwden y traed, heintiad llygaid, llid yr amrant,briwiau yn y geg, casewinedd, llindag y ygeg, clefyd crafu.

Gall eich Fferyllydd rhoi cyngor a thriniaeth gyfrinachol GIG,  yn Rhad ac am ddim, heb i cgi orfod trefnu i weld eich meddyg teulu

Choose Pharmacy

If you think its.....

Indigestion, constipation, diarrhoea, piles, hay fever, head lice, teething, nappy rash, colic, chicken pox, threadworms, sore throat, athletes foot, eye infection conjunctivitis, mouth ulcers, cold sores, acne, dry skin, dermatitis, verucca, back pain, ingrowing toenails, vaginal thrush, oral thrush, scabies.

Your Pharmacist can provide free confidential NHS advice and treatment without you having to make an appointment to see your GP. 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website