Noticeboard

Flu clinics are available to book - please ring 01970 624545 to book today. 

Pharmacy , Fferyllfa

Dewis Fferyllfa

Os mai un o"r rhain ydyw....

Camdreuliad, rhyymedd, dolur rhydd, peils, clwyr gwair, llau pen, torri danedd, brech clwt/cewyn, colig, brech yr ieir, llyngyr, dolur geddw, tarwden y traed, heintiad llygaid, llid yr amrant,briwiau yn y geg, casewinedd, llindag y ygeg, clefyd crafu.

Gall eich Fferyllydd rhoi cyngor a thriniaeth gyfrinachol GIG,  yn Rhad ac am ddim, heb i cgi orfod trefnu i weld eich meddyg teulu

Choose Pharmacy

Choose Pharmacy

If you think it is any of the above.....

Your Pharmacist can provide free confidential NHS advice and treatment without you having to make an appointment to see your GP. 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website